อย่าให้คำว่า

”พรุ่งนี้ค่อยลด”

มาทำร้ายคุณอีกเลย

ENGLISH
THAI